Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1094
Nom: Jayme
Cognoms: Batlle Padrés
Pare: Salvio Batlle
Mare: Chatarina Padrés Rispau (09/06/1801)Naixement/Bateig

Data de naixement: 14/11/1829

Lloc de naixement: Montiró

Data bateig: 14/11/1829

Parròquia bateig: Montiró

Noms bateig: Jayme, Juan, Lorenzo