Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1091
Nom: Salvio
Cognoms: Bassols Padrés
Pare: Pere Bassols Ferrer
Mare: Margarita Padrés Vila (26/11/1845)Naixement/Bateig

Data de naixement: 13/11/1870

Parròquia bateig: Sanr Vicenç de Camós

Noms bateig: Salvio, Pedro, Ysidro