Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1084
Nom: Jose
Cognoms: Rohir Padrés
Pare: Francisco Ruhi Oller
Mare: Mercedes Padrés ComasNaixement/Bateig

Data de naixement: 02/07/1880

Lloc de naixement: Hostalrich

Data bateig: 06/07/1880

Parròquia bateig: Hostalrich

Noms bateig: Jose, Jaime, Juan