Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1083
Nom: Narcis
Cognoms: Talleda Padrés
Pare: Narcis Talleda
Mare: Paula PadrèsNaixement/Bateig

Data de naixement: 19/04/1748

Lloc de naixement: Girona

Data bateig: 19/04/1748

Parròquia bateig: Sant Feliu de Girona

Noms bateig: Narcis, Ignaci, Llorens