Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1082
Nom: Miguel
Cognoms: Puitgdevall Padrés
Pare: Baudilio Puitgdevall Frigoler
Mare: Maria Padrés Rovirola (30/10/1828)Naixement/Bateig

Data de naixement: 03/12/1863

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 03/12/1863

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Noms bateig: Miguel, Salvio, Vicente