Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1081
Nom: Lucia
Cognoms: Puitgdevall Padrés
Pare: Baudilio Puitgdevall Frigoler
Mare: Maria Padrés Rovirola (30/10/1828)Naixement/Bateig

Data de naixement: 07/11/1860

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 08/11/1860

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Noms bateig: Lucia, Rafaela,, Teresa