Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1080
Nom: Jose
Cognoms: Padrés Casellas
Pare: Pedro Padrés Rubirola (05/08/1831)
Mare: Tecla Casellas PratsevallNaixement/Bateig

Data de naixement: 26/02/1865

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 27/02/1865

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Noms bateig: Jose, Vicente, Tomás