Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 108
Nom: Anna Maria
Cognoms: Pons FiguerasNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Brunyola

Parròquia bateig: BrunyolaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Jacinto Padrès Clapera

Tipus unió: Religiosa