Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1077
Nom: Margarida
Cognoms: Masdevall Padrés
Pare: Joseph Masdevall Coll
Mare: Magdalena Padrés Pons (25/07/1736)Naixement/Bateig

Data de naixement: 08/10/1764

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 11/10/1764

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Noms bateig: Margarida, Caterina, Rosa