Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1074
Nom: Margarita
Cognoms: Vila Padrés
Pare: Lorenzo Vila Solá
Mare: Maria Padrés Vila (29/03/1842)Naixement/Bateig

Data de naixement: 15/07/1867

Lloc de naixement: La Jonquera

Data bateig: 20/07/1867

Parròquia bateig: Santa Maria de La Jonquera

Noms bateig: Margarita, Enriqueta, Elvira