Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1073
Nom: Manuela
Cognoms: Vila Padrés
Pare: Lorenzo Vila Solá
Mare: Maria Padrés Vila (29/03/1842)Naixement/Bateig

Data de naixement: 25/01/1866

Lloc de naixement: La Jonquera

Data bateig: 25/01/1866

Parròquia bateig: Santa Maria de La Jonquera

Noms bateig: Manuela, Teresa, Rusa