Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1071
Nom: Joaquin
Cognoms: Vila Padrés
Pare: Lorenzo Vila Solá
Mare: Maria Padrés Vila (29/03/1842)Naixement/Bateig

Data de naixement: 06/10/1872

Lloc de naixement: La Jonquera

Data bateig: 08/10/1872

Parròquia bateig: Santa Maria de La Jonquera

Noms bateig: Joaquin, Lorenzo, Jose