Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1070
Nom: Francisca
Cognoms: Vila Padrés
Pare: Lorenzo Vila Solá
Mare: Maria Padrés Vila (29/03/1842)Naixement/Bateig

Data de naixement: 02/09/1868

Lloc de naixement: La Jonquera

Data bateig: 02/09/1868

Parròquia bateig: Santa Maria de La Jonquera

Noms bateig: Francisca, Teresa, Maria