Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 107
Nom: Anna Maria
Cognoms: Padrés Clapera
Pare: Salvi Padrés Coll (15/02/1666)
Mare: Magdalena Clapera FluviáNaixement/Bateig

Data de naixement: 01/09/1706

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 01/09/1706

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Mathia Riera

Noms bateig: Anna Maria, Teresa, Marianna

Padrí: Jaume Padrés

Padrina: Anna Maria Torrent y Balla de Sant Pera de Falgas Bisbat de VichMatrimoni/Unió
Cònjugue: Llorens Planells Surroca

Tipus unió: Religiosa