Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1069
Nom: Dolores
Cognoms: Vila Padrés
Pare: Lorenzo Vila Solá
Mare: Maria Padrés Vila (29/03/1842)Naixement/Bateig

Data de naixement: 02/06/1876

Lloc de naixement: La Jonquera

Data bateig: 04/06/1876

Parròquia bateig: Santa Maria de La Jonquera

Noms bateig: Dolores, Ysabel, Francisca