Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1068
Nom: Camilo
Cognoms: Vila Padrés
Pare: Lorenzo Vila Solá
Mare: Maria Padrés Vila (29/03/1842)Naixement/Bateig

Data de naixement: 21/09/1878

Lloc de naixement: La Jonquera

Data bateig: 24/09/1878

Parròquia bateig: Santa Maria de La Jonquera

Noms bateig: Camilo, Fecundo, Federico