Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1066
Nom: Ysidro
Cognoms: Padrés Vila
Pare: Cristobal Padrés Amat
Mare: Teresa Vila SolerNaixement/Bateig

Data de naixement: 04/07/1881

Lloc de naixement: Serinya

Data bateig: 05/07/1881

Parròquia bateig: San Andres de Serinya

Noms bateig: Ysidro, Juan, Silvestre