Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1065
Nom: Mauricio
Cognoms: Padrés Vidal
Pare: Joan Padrés Rispau (24/07/1795)
Mare: Maria Vidal Ferre-PagesNaixement/Bateig

Data de naixement: 30/10/1830

Lloc de naixement: Sant Mori

Data bateig: 30/10/1830

Parròquia bateig: Sant Maurici de Sant Mori

Noms bateig: Mauricio, Juan, Paladio