Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1064
Nom: Maria Dolores
Cognoms: Padrés Texidor
Pare: Miquel Padrés Batlle (28/09/1814)
Mare: Gertrudis Texidor CamosNaixement/Bateig

Data de naixement: 24/07/1852

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 24/07/1852

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Noms bateig: Maria Dolores, Francisca, Antonia