Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1062
Nom: Jose
Cognoms: Padrés Sala
Pare: Joseph Padrès Cuberta
Mare: Maria Sala BassedasNaixement/Bateig

Data de naixement: 20/09/1829

Lloc de naixement: Verges

Data bateig: 21/09/1829

Parròquia bateig: ¿Verges? ¿Hostalrich?

Noms bateig: Jose, Matheo, Narciso