Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1059
Nom: Ricardo
Cognoms: Padrés Pages
Pare: Miguel Padrès Cuberta
Mare: Maria PagésNaixement/Bateig

Data de naixement: 20/03/1824

Lloc de naixement: Verges

Data bateig: 21/03/1824

Parròquia bateig: Santa Maria de Hostalrich

Noms bateig: Ricardo, Ramon, Francisco