Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1058
Nom: Juan
Cognoms: Padrés Pages
Pare: Miguel Padrès Cuberta
Mare: Maria PagésNaixement/Bateig

Data de naixement: 13/08/1828

Lloc de naixement: Verges

Data bateig: 14/08/1828

Parròquia bateig: ¿Verges?

Noms bateig: Juan, Miguel, Ramon