Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1057
Nom: Anton
Cognoms: Padrés Pages
Pare: Miguel Padrès Cuberta
Mare: Maria PagésNaixement/Bateig

Data de naixement: 08/10/1820

Lloc de naixement: Verges

Data bateig: 08/10/1820

Parròquia bateig: Santa Maria de Hostalrich

Noms bateig: Anton, Juan, Francisco