Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1054
Nom: Maria
Cognoms: Padrés Joera
Pare: Amer Padrès Congost (17/04/1769)
Mare: Chatarina Johera PonsatiNaixement/Bateig

Data de naixement: 31/03/1815

Lloc de naixement: Corçá

Data bateig: 01/04/1815

Parròquia bateig: Santa Basilisa de Corçá

Noms bateig: Maria, Francisca, Theresa