Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1053
Nom: Maria
Cognoms: Padrés Joera
Pare: Amer Padrès Congost (17/04/1769)
Mare: Chatarina Johera PonsatiNaixement/Bateig

Data de naixement: 06/11/1820

Lloc de naixement: Corçá

Data bateig: 07/11/1820

Parròquia bateig: Santa Basilisa de Corçá

Noms bateig: Maria, Basilisa