Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1049
Nom: Joseph
Cognoms: Padrés Verdaguer
Pare: Antón Padrés
Mare: Anna VerdaguerMatrimoni/Unió
Cònjugue: Magdalena Gubern

Tipus unió: Religiosa