Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1046
Nom: Pedro
Cognoms: Padrés Rubirola
Pare: Vicens Padrés Sarrá (30/12/1789)
Mare: Francisca Rovirola MoriscotNaixement/Bateig

Data de naixement: 05/08/1831

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 06/08/1831

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Manuel Torroella

Noms bateig: Pedro, Dalmacio, Jayme

Padrí: Pedro Dalmau de Vilafrasser

Padrina: Rosa Moriscot de AdriMatrimoni/Unió
Cònjugue: Tecla Casellas Pratsevall

Data: 30/04/1864
Tipus unió: Religiosa

Lloc: Santa Maria de CamósDefunció/Enterrament

Data defunció: 20/04/1915
Lloc defunció: Sant Sadurni de l'Heura
Llibre reg. enterrament llibre 4 pagina 19