Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1045
Nom: Magdalena
Cognoms: CubertaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Jose Padrés

Tipus unió: Religiosa