Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1043
Nom: Pedro
Cognoms: Padrés Capell
Pare: Pedro Padrés Texidor (28/11/1842)
Mare: Mercé Capell MatamalaNaixement/Bateig

Data de naixement: 26/03/1869

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 27/03/1869

Noms bateig: Pedro, Santiago, Miguel