Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1042
Nom: joaquin
Cognoms: Padrés Capell
Pare: Pedro Padrés Texidor (28/11/1842)
Mare: Mercé Capell MatamalaNaixement/Bateig

Data de naixement: 05/01/1880

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 07/01/1880

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Noms bateig: Joaquin, Jose, Ramon