Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1041
Nom: Carmen
Cognoms: Padrés Capell
Pare: Pedro Padrés Texidor (28/11/1842)
Mare: Mercé Capell MatamalaNaixement/Bateig

Data de naixement: 28/03/1878

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 29/03/1878

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Noms bateig: Carmen, Angela, Ana