Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1040
Nom: Jose
Cognoms: Gordo Padrés
Pare: Ramón Gordo Fabregas
Mare: Raimunda Padrés Pagés (02/09/1814)Naixement/Bateig

Data de naixement: 29/01/1851

Lloc de naixement: Verges

Data bateig: 29/01/1851

Parròquia bateig: Verges

Noms bateig: Jose, Miguel, Martin