Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 104
Nom: Francisca
Cognoms: Duran Padrés
Pare: Joan Duran
Mare: Maria Rosa Padrés Nicolau (06/11/1718)Naixement/Bateig

Data de naixement: 01/02/1746

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 02/02/1746

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Bonaventura Passapera

Noms bateig: Francisca, Rosa, Maria

Padrí: Vicens Cadavall Santa Maria de Camós

Padrina: Francisca Serra Brugues muller de Miguel Serrá