Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1037
Nom: Maria
Cognoms: FontMatrimoni/Unió
Cònjugue: Francisco Padrés

Tipus unió: ReligiosaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Francisco Padrés

Tipus unió: Religiosa