Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1035
Nom: Genoveva
Cognoms: Gordo Padrés
Pare: Ramón Gordo Fabregas
Mare: Raimunda Padrés Pagés (02/09/1814)Naixement/Bateig

Data de naixement: 31/05/1848

Lloc de naixement: Verges

Data bateig: 31/05/1848

Parròquia bateig: Verges

Noms bateig: Genoveva, Ramona, Gertrudis