Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1034
Nom: Maria de los Dolores
Cognoms: Gordo Padrés
Pare: Ramón Gordo Fabregas
Mare: Raimunda Padrés Pagés (02/09/1814)Naixement/Bateig

Data de naixement: 23/11/1839

Lloc de naixement: Verges

Data bateig: 24/11/1839

Parròquia bateig: Verges

Noms bateig: Maria de los Dolores,Rosa, Josepa