Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1033
Nom: Joan
Cognoms: Fuster Padrés
Pare: Joan Fuster Riera
Mare: Magdalena Padrés PigemNaixement/Bateig

Data de naixement: 17/07/1808

Lloc de naixement: Mata

Data bateig: 17/07/1808

Parròquia bateig: Sant Andreu de Mata

Noms bateig: Joan, Andreu, Vicens