Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1031
Nom: Theresa
Cognoms: Camo Padrés
Pare: Isidro Camo Mulleras
Mare: Maria Padrès PigemNaixement/Bateig

Data de naixement: 22/10/1827

Lloc de naixement: Santa Pau

Data bateig: 22/10/1827

Parròquia bateig: Santa Pau

Noms bateig: Theresa, Esperansa, Magdalena