Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1028
Nom: Francisco
Cognoms: Bosch Padrés
Pare: Antoni Bosch Granés
Mare: Rosa Padrés Mitjá (08/08/1851)Naixement/Bateig

Data de naixement: 18/02/1884

Lloc de naixement: Sarriá de Ter

Data bateig: 22/02/1884

Parròquia bateig: Sarriá de Ter

Noms bateig: Francisco, Alberto, Pedro