Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1021
Nom: Miguel
Cognoms: Gordo Padrés
Pare: Ramón Gordo Fabregas
Mare: Raimunda Padrés Pagés (02/09/1814)Naixement/Bateig

Data de naixement: 21/03/1844

Lloc de naixement: Verges

Data bateig: 22/03/1844

Parròquia bateig: Verges

Noms bateig: Miguel, Pablo, Ramón