Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1020
Nom: Ramon
Cognoms: Padrés Sala
Pare: Joseph Padrès Cuberta
Mare: Maria Sala BassedasNaixement/Bateig

Data de naixement: 05/03/1835

Lloc de naixement: Verges

Data bateig: 06/03/1835

Parròquia bateig: Santa Maria de Hostalrich

Noms bateig: Ramon, Miquel, Valerio