Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1018
Nom: Rafael
Cognoms: Portas Padrés
Pare: Bartomeu Portas Feliu
Mare: Antonia Padrés CabreraNaixement/Bateig

Data de naixement: 05/12/1840

Lloc de naixement: Blanes

Data bateig: 05/12/1840

Parròquia bateig: Blanes

Noms bateig: Rafael, Jose, Pedro