Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1017
Nom: Theresa
Cognoms: Portas Padrés
Pare: Bartomeu Portas Feliu
Mare: Antonia Padrés CabreraNaixement/Bateig

Data de naixement: 31/10/1820

Lloc de naixement: Blanes

Data bateig: 01/11/1820

Parròquia bateig: Blanes

Noms bateig: Theresa, Antonia, Francisca