Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1015
Nom: Antonia
Cognoms: Padrés Cabrera
Pare: Buenaventura Padrés
Mare: Theresa CabreraMatrimoni/Unió
Cònjugue: Bartomeu Portas Feliu

Tipus unió: Religiosa