Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1010
Nom: Carmen
Cognoms: Font Padrés
Pare: Miguel Font Jofre
Mare: Petra PadrésNaixement/Bateig

Data de naixement: 19/06/1901

Lloc de naixement: Cruilles

Data bateig: 24/06/1901

Parròquia bateig: Santa Eulalia de Cruilles

Noms bateig: Carmen, Joaquina, Joana