Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1008
Nom: Miguel
Cognoms: Font JofreMatrimoni/Unió
Cònjugue: Josefa Padrés Casellas

Tipus unió: ReligiosaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Petra Padrés

Tipus unió: Religiosa