Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Documents

Acta de Matrimoni de Margarida Padres i Sebastia Coll

ARXIU DIOCESA DE GIRONA                                                                                                                Amb el seguent contingut

Fas fe jo Jaume Gallart rector de Camos de Santa Maria a ver esposat a SEBASTIA COLL fadri de Camos de Santa Maria y a MARGARIDA PADRES viuda de dit lloch a 4 de Maig del any 1658. Testimonis SALVI COLL pages de Sta. Maria y MARTIRIA PADRES de dit lloch