Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Documents

Acta de Bateig d'Ana Maria Coll Casellas

Arxiu Diocesa de Girona - Partida de Naixement i Bateig

amb el seguent contingut

Vuy als tres de octubra mil sis cens vuitanta y sis dich als 3 octubra 1686 fonch batejada en las fons Baptismals de la Isglesia parroquial de Sta. Maria de Camos Anna, Maria, Gertrudis, Teresa filla llegitima y natural de Salvi Coll maior de dias pages de dita parroquia de Sta. Maria de Camos y de Anna Casellas y Coll samuller foren pares spirituals Joan Riera pages de dita parroquia y padrina Maria Padresa tambe pagesa de dita Parroquia de Sta. Maria de Camos y fonch administrats lo present sagrament per lo Rvnt. Mathia Riera Prevere y Rector de Santa Maria de Camos y tots del present Bisbat de Gerona dia y any ut supra