Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 899
Nom: Ursula
Cognoms: Duran Padrés
Pare: Joan Duran
Mare: Maria Rosa Padrés Nicolau (06/11/1718)Naixement/Bateig

Data de naixement: 24/04/1756

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 26/04/1756

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Bonaventura Passapera

Noms bateig: Ursula, Francisca

Padrí: Miquel Serrá

Padrina: Ursula Bordas Palol de Revardit