Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 89
Nom: Maria
Cognoms: Padres Coll
Pare: Joan Padrès
Mare: Margarida PadrèsNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós